Tin mới

Nhờ sức mạnh của cộng đồng mạng, phở được bình chọn là món ăn đặc sản số 1 thế giới

Chủ nhật, 29/07/2018 15:08

Trong cuộc bình chọn trên 1 fanpage quốc tế, phở đã trở thành món ăn được yêu thích nhất thế giới.

Trong cuộc bình chọn trên 1 fanpage quốc tế, phở đã trở thành món ăn được yêu thích nhất thế giới.

Nhờ sức mạnh của cộng đồng mạng, phở được bình chọn là món ăn đặc sản số 1 thế giới 1
 

Nhờ sức mạnh của cộng đồng mạng, phở được bình chọn là món ăn đặc sản số 1 thế giới 2
 

Nhờ sức mạnh của cộng đồng mạng, phở được bình chọn là món ăn đặc sản số 1 thế giới 3
 

Nhờ sức mạnh của cộng đồng mạng, phở được bình chọn là món ăn đặc sản số 1 thế giới 4
 

Nhờ sức mạnh của cộng đồng mạng, phở được bình chọn là món ăn đặc sản số 1 thế giới 5
 

Nhờ sức mạnh của cộng đồng mạng, phở được bình chọn là món ăn đặc sản số 1 thế giới 6

Jeremy