Tin mới

Sáng mùng 1, người phụ nữ cắm hương trước cổng nhà "con nợ" đòi trăm triệu

Thứ sáu, 13/07/2018 21:26

Không kiêng nể gì trong ngày đầu tháng, người phụ nữ đến trước của nhà con nợ cắm hương và to tiếng chửi tục.

Không kiêng nể gì trong ngày đầu tháng, người phụ nữ đến trước của nhà con nợ cắm hương và to tiếng chửi tục.

Sáng mùng 1, người phụ nữ cắm hương trước cổng nhà 'con nợ' đòi trăm triệu 1

Người phụ nữ cắm hương trước cổng nhà con nợ đòi trăm triệu trong sáng mùng 1