Trường Công an Nhân dân công bố điểm chuẩn mở mức rất cao

Điểm chuẩn đại học của nhóm ngành công an so với các trường khác vẫn là khoảng cách khá xa. Mức điểm cao nhất thời điểm hiện tại là Học viên An ninh Nhân dân là 30,5 điểm.

Điểm chuẩn đại học của nhóm ngành công an so với các trường khác vẫn là khoảng cách khá xa. Mức điểm cao nhất thời điểm hiện tại là Học viên An ninh Nhân dân là 30,5 điểm.

Điểm chuẩn của các khối ngành công an năm nay khiến cho dư luận khá bất ngờ. Có những ngành đối với thí sinh nữ, điểm chuẩn hơn 30 điểm.

Mức điểm cao nhất này chủ yếu áp dụng cho đối tượng thí sinh nữ.

1. Đối với Học viện Chính trị Công an Nhân dân

Ngành C03 phía Bắc đối với nam: 26 điểm nhưng chỉ lấy 4 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23,6 điểm.

Ngành D01 đối với nam phía Bắc: 26 điểm nhưng đối với nữ phía bắc là 29 điểm. 

Ngành C03 đối với nam phía Nam: 24,25 điểm.Trong số 2 thí sinh cùng mức 24,25 lấy một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 23,85 điểm.

Ngành C03 đối với nữ phía Nam: 26 điểm

Ngành C03 đối với nữ Bắc: 28,25 điểm.

Ngành D01 đối với nam phía Nam: 23,75 điểm và nữ phía nam là 25,75 điểm

2. Học viện An ninh nhân dân

Ngành A01 với nam ngành Nghiệp vụ An ninh là 27,75 điểm nhưng chỉ lấy 3 thí sinh: 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27,2 điểm; một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 27,15 và môn Toán phải đạt 9,4. 

Ngành C03 với nam ngành Nghiệp vụ An ninh: 25,5 điểm nhưng chỉ lấy 4 thí sinh: 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25,05; một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 24, 95 và môn Văn đạt 8,25.

Ngành D01 đối với nam ngành Nghiệp vụ An ninh: 26,25 điểm. 

A01 - nữ ngành Nghiệp vụ An ninh: 29,5 điểm

C03 - nữ ngành Nghiệp vụ An ninh: 28 điểm nhưng trong số 3 thí sinh cùng mức 28 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26,6 điểm.

D01 - nữ ngành Nghiệp vụ An ninh: 29 điểm và trong số 2 thí sinh cùng mức 29 lấy một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25.5 và điểm tiếng Anh đạt 8,2. 

A01 - nam ngành An toàn thông tin 23,5

D01 -  Nam ngành An toàn thông tin 19,75.

A01 - Nữ ngành An toàn thông tin 27,75.

D01 - Năm ngành Ngôn ngữ Anh 27,25. Trong số 5 thí sinh cùng mức 27,25 lấy 4 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 25,16.

D01 - nữ ngành Ngôn ngữ Anh: 30,5 điểm. 

 3. Học viện Cảnh sát Nhân dân

Ngành A01 đối với nam: 28 điểm. Trong số 10 thí sinh cùng mức 28 lấy 7 thí sinh: 6 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27,1 điểm; một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 27,05 và môn Toán đạt 9,4 điểm. 

C03 - nam 25,75. Trong số 44 thí sinh cùng mức 25,75 lấy 19 thí sinh. Trong đó, 17 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23,15; hai thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 22,85 và môn Văn đạt 7,75 điểm. 
D01 - nam 26,25.

A01 - nữ 29,5.

C03 - nữ 28,25.

D01 - nữ: 28,75. Trong số 4 thí sinh cùng mức 28,25 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27,3. 

4. Đại học An ninh Nhân dân

Ngành A01 đối với nam: 26,75. Trong số 5 thí sinh cùng mức 26,75 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25,75 điểm. 

C03 - nam: 25 điểm. Trong số 20 thí sinh cùng mức 25 lấy một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 23,95.

D01 - nam: 24,75. Trong số 2 thí sinh cùng mức 24, 75 lấy một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 24,3.

A01 - nữ: 28,5 điểm. Trong số 2 thí sinh cùng mức 28,5 lấy một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 27,1. 

C03 - nữ: 26,25 điểm. Trong số 6 thí sinh cùng mức 26,25 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.75. D01 - nữ: 27,25 điểm.

5. Đại học Cảnh sát Nhân dân

Ngành A01 đối với nam: 26,25. Trong số 13 thí sinh cùng mức 26,25 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26,2 điểm. 

C03 - nam: 25,5 điểm. Trong số 59 thí sinh cùng mức 25,5 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24,5 điểm.

D01 - nam: 26 điểm. Trong số 4 thí sinh cùng mức 26 lấy 2 thí sinh (một em có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25,55; một thí sinh có tổng điểm chưa làm tròn là 24,4 và điểm tiếng Anh 9,8).

A01 - nữ: 28,75 điểm. 

C03 - nữ: 26,5 điểm. Trong số 5 thí sinh cùng mức 26,5 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25,4.

D01 - nữ: 27,25 điểm. Trong số 4 thí sinh cùng mức 27,25 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25,85. 

6. Đại học Phòng cháy Chữa cháy

Ngành A00 đối với nam phía Bắc: 28,25 điểm. Trong số 16 thí sinh cùng mức 28,25 lấy 6 thí sinh (4 em có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 27,65; 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 27,35 điểm và môn Toán đạt 9,6). 

A00 - nữ phía Bắc: 30,25 điểm. Trong số 4 thí sinh cùng mức 30,25 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 28,35.

A00 - nam phía Nam: 27. Trong số 18 thí sinh cùng mức 27 lấy 5 thí sinh (3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 26,55; hai thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 26 điểm và môn Toán đạt 9).

A00 - nữ phía Nam: 28,5 điểm. Trong số 6 thí sinh cùng mức 27 lấy 3 thí sinh (một có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 27,95; hai có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 27,4 điểm và môn Toán đạt 9,47).

7. Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân

Ngành A01 đối với nam phía Bắc: 23,75.

D01 - nam phía Bắc: 23,25.

A01 - nữ phía Bắc: 27,5.

D01 - nữ phía Bắc: 27,5.

A01 - nam phía Nam: 24. Trong số 5 thí sinh cùng mức 24 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23.

D01 - nam phía Nam: 22,75.

A01 - nữ phía Nam: 28,25

D01 - nữ phía Nam: 27 điểm

Hà Trang (Tổng hợp)

Tin Liên Quan
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Nguồn: Tinnhanhonline.com.vn
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục