Choáng váng trước lời đề nghị "muốn có con" của người yêu cũ

Thật sự, trong thâm tâm, mình rất muốn giúp bạn của mình, một người bạn mà mình đã yêu đơn phương đầu tiên, ngoài ra không phải mình trọng nam khinh nữ, nhưng nếu mình có được 1 đứa con trai với bạn mình thì vẫn là điều tốt sau nay khi mình lớn tuổi.