Tin mới

Chui qua khe đồ ăn rộng 45cm cao 15cm, tên tù vượt ngục đã chứng minh "công dụng" không ngờ của Yoga

Thứ hai, 17/09/2018 14:18

Câu chuyện nghe tưởng chừng vô lý nhưng đây là cách tên tù này thoát khỏi trại giam.

Câu chuyện nghe tưởng chừng vô lý nhưng đây là cách tên tù này thoát khỏi trại giam.

Chui qua khe đồ ăn rộng 45cm cao 15cm, tên tù vượt ngục đã chứng minh 'công dụng' không ngờ của Yoga 1
 

Chui qua khe đồ ăn rộng 45cm cao 15cm, tên tù vượt ngục đã chứng minh 'công dụng' không ngờ của Yoga 2


Chui qua khe đồ ăn rộng 45cm cao 15cm, tên tù vượt ngục đã chứng minh 'công dụng' không ngờ của Yoga 3


Chui qua khe đồ ăn rộng 45cm cao 15cm, tên tù vượt ngục đã chứng minh 'công dụng' không ngờ của Yoga 4


Chui qua khe đồ ăn rộng 45cm cao 15cm, tên tù vượt ngục đã chứng minh 'công dụng' không ngờ của Yoga 5


Chui qua khe đồ ăn rộng 45cm cao 15cm, tên tù vượt ngục đã chứng minh 'công dụng' không ngờ của Yoga 6

Naruto

Từ khóa: tử tù