Gợi ý đáp án đề thi Khoa học tự nhiên môn Sinh học THPT quốc gia 2017 các mã đề

Gợi ý đáp án đề thi Khoa học tự nhiên môn Sinh học THPT quốc gia 2017 các mã đề

Gợi ý đáp án đề thi Khoa học tự nhiên môn Sinh học THPT quốc gia 2017 các mã đề.

Mã đề 201

81. D 82. A 83. C 84. D 85. A 86. C 87. C 88. A
89. D 90. C 91. A 92. C 93. D 94. B 95. C 96. D
97. D 98. B 99. B 100. D 101. B 102. D 103. D 104. D
105. D 106. C 107. C 108. A 109. B 110. C 111. D 112. C
113. C 114. B 115. C 116. B 117. C 118. C 119. A 120. D

Mã đề 221

81. B 82. A 83. A 84. B 85. C 86. B 87. C 88. A
89. B 90. C 91. C 92. A 93. A 94. D 95. D 96. A
97. A 98. C 99. B 100. C 101. D 102. C 103. B 104. C
105. B 106. A 107. A 108. C 109. A 110. B 111. A 112. B
113. A 114. A 115. B 116. C 117. B  118. B 119. A 120. B

Mã đề 211

81. B 82. C 83. B 84. A 85. D 86. C 87. D 88. A
89. C 90. C 91. D 92. D 93. B 94. B 95. C 96. A
97. D 98. C 99. D 100. D 101. C 102. A 103. A 104. B
105. D 106. D 107. C 108. A 109. C 110. D 111. D 112. D
113. C 114. A 115. C 116. A 117. D 118. A  119. D 120. A

Mã đề 215

81. C 82. C 83. A 84. C 85. A 86. D 87. C 88. A
89. D 90. D 91. A 92. B 93. D 94. B 95. B 96. D
97. B 98. B 99. A 100. D 101. A 102. C 103. B 104. D
105. A 106. B 107. D 108. B 109. A 110. B 111. D 112. B
113. D 114. A 115. A 116. A 117. D 118. A  119. B 120. D

Mã đề 217

81. C 82. A 83. D 84. A 85. B 86. A 87. A 88. A
89. D 90. B 91. C 92. D 93. A 94. B 95. C 96. B
97. A 98. A 99. D 100. A 101. C 102. C 103. B 104. C
105. A 106. D 107. A 108. C 109. D 110. B 111. C 112. C
113. B 114. C 115. D 116. D 117. B 118. B 119. D 120. B

Mã đề 208

81. C 82. A 83. B 84. D 85. A 86. A 87. A 88. D
89. C 90. D 91. A 92. A 93. C 94. C 95. A 96. C
97. D 98. C 99. D 100. B 101. D 102. A 103. A 104. C
105. D 106. B 107. C 108. C 109. C 110. C 111. C 112. A
113. D 114. A 115. D 116. A 117. A 118. D 119. A 120. D

Mã đề 205

81. D 82. C 83. C 84. D 85. A 86. D 87. B 88. C
89. A 90. D 91. D 92. A 93. C 94. B 95. C 96. C
97. A 98. D 99. B 100. A 101. D 102. D 103. B 104. A
105. B 106. B 107. D 108. A 109. A 110. B 111. B 112. D
113. C 114. D 115. B 116. C 117. A 118.  119. D 120. A

Mã đề 220

81. A 82. B 83. B 84. D 85. A 86. D 87. B 88. C
89. D 90. B 91. D 92. A 93. C 94. B 95. B 96. A
97. C 98. A 99. A 100. C 101. B 102. D 103. C 104. C
105. A 106. C 107. C 108. D 109. B 110. D 111. A 112. A
113. C 114. B 115. C 116. C 117. B 118. C 119. A 120. A

Mã đề 214

Gợi ý đáp án đề thi Khoa học tự nhiên môn Sinh học THPT quốc gia 2017 các mã đề 1
 

Mã đề 218

Gợi ý đáp án đề thi Khoa học tự nhiên môn Sinh học THPT quốc gia 2017 các mã đề 2
 

Mã đề 203

Gợi ý đáp án đề thi Khoa học tự nhiên môn Sinh học THPT quốc gia 2017 các mã đề 3
 

Mã đề 209

Gợi ý đáp án đề thi Khoa học tự nhiên môn Sinh học THPT quốc gia 2017 các mã đề 4
 

Mã đề 218

Gợi ý đáp án đề thi Khoa học tự nhiên môn Sinh học THPT quốc gia 2017 các mã đề 5
 

Mã đề 219

81. D 91.C 101.D 111.C
82. D 92.A 102.C 112.B
83.B 93.B 103.B 113.C
84.C 94.C 104.C 114.C
85.A 95.D 105.C 115.B
86.B 96.A 106.A 116.D
87.A 97.B 107.C 117.D
88.B 98.A 108.D 118.B
89.D 99.A 109.B 119.D
90.D 100.A 110.A 120.D

Mã đề 220

Gợi ý đáp án đề thi Khoa học tự nhiên môn Sinh học THPT quốc gia 2017 các mã đề 6
 


Mã đề 222

81. D 91.B 101.B 111.C
82. B 92.A 102.C 112.A
83.C 93.A 103.A 113.A
84.A 94.C 104.C 114.B
85.A 95.B 105.B 115.C
86.D 96.D 106.D 116.C
87.D 97.D 107.D 117.B
88.A 98.B 108.B 118.C
89.C 99.C 109.C 119.B
90.C 100.A 110.A 120.B

Mã đề 223

81. C 91.D 101.B 111.D
82. C 92.B 102.A 112.B
83.A 93.D 103.A 113.A
84.C 94.A 104.B 114.D
85.B 95.D 105.D 115.C
86.D 96.A 106.A 116.D
87.B 97.B 107.C 117.B
88.C 98.B 108.D 118.D
89.C 99.D 109.A 119.C
90.D 100.A 110.D 120.A

Mã đề 224

Sáng nay 23/6, các thí sinh trên cả nước sẽ "vượt vũ môn" với bài tổ hợp khoa học tự nhiên lần đầu xuất hiện trong kỳ thi THPT Quốc gia. Theo đó, bài thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên gồm 3 môn thi lần lượt là Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học. 

Học sinh sẽ thi liên tục 3 môn với thành phần với 120 câu trắc nghiệm, mỗi môn làm trong 50 phút. 

Bài thi KHTN sẽ gồm 120 câu (trong đó mỗi môn thi thành phần là 40 câu, sắp xếp theo thứ tự).

Bài thi KHTN (môn thi Vật lí: từ câu 1-40; môn thi Hóa học: từ câu 41- 80; môn thi Sinh học: từ câu 81-120).

Đặc biệt hơn là câu hỏi trong mỗi đề thi sẽ được sắp xếp theo trật tự lần lượt từ lần lượt từ câu hỏi dễ đến câu hỏi khó.Việc xắp xếp các câu hỏi trong đề thi như thế này sẽ tạo thuận lời cho thí sinh làm bài thi theo tuần tự các câu hỏi thi trong đề, đồng thời sẽ đánh giá sát thực hơn nữa với năng lực các thí sinh. 

Xem đáp án tất cả mã đề thi Khoa học tự nhiên môn Vật Lý - Hóa học - Sinh Học  THPT quốc gia 2017 TẠI ĐÂY.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Tin Liên Quan
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Nguồn: Tinnhanhonline.com.vn
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục