Làm sếp tại công ty của tỷ phú Trịnh Văn Quyết được nhận thù lao bao nhiêu?

Mức thù lao của các lãnh đạo Tập đoàn FLC đều đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

Mức thù lao của các lãnh đạo Tập đoàn FLC đều đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

Làm sếp tại công ty của tỷ phú Trịnh Văn Quyết được nhận thù lao bao nhiêu? 1

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC ông Trịnh Văn Quyết

Tập đoàn là một doanh nghiệp tư nhân đa ngành dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch HĐQT ông . Đây là tập đoàn được đánh giá là một trong những công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam cũng như là thương hiệu mạnh Việt Nam.

Trong năm tài chính 2017, FLC đạt tổng doanh thu hợp nhất là 11.644 tỷ đồng, hoàn thành 89% kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 551 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế là 385 tỷ đồng, hoàn thành 39% kế hoạch thực hiện năm 2017.

Trong tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông, ngoài các số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh, FLC cũng có 1 phần không nhỏ nói về mức thù lao của dàn lãnh đạo cao cấp doanh nghiệp này.

Theo đó, thù lao trong năm 2017 cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên HĐQT là 5 triệu đồng/người/tháng. Đây là mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

Ban Tổng Giám đốc hưởng lương, thưởng theo thỏa thuận trong Hợp đồng lao động và không có chế độ thù lao.

Đối với Ban kiểm soát, hiện công ty có 3 thành viên. Thù lao trong năm 2017 cho Trưởng BKS là 5 triệu đồng/người/tháng và Kiểm soát viên là 2 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài tiền thù lao được nhận, các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát đều được hưởng các chế độ đãi ngộ khác như bảo hiểm sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ, phụ cấp điện thoại di động, ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của Tập đoàn và các công ty thành viên…

Tin Liên Quan
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục