Tin mới

Linh hoạt thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạo đồng thuận trong nhân dân

Thứ năm, 21/10/2021, 19:08 (GMT+7)

Sáng 21-10, Đoàn giám sát số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát đối với Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 15-9-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 1-9-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Tham gia có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản.

Linh hoạt thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạo đồng thuận trong nhân dân 1
Quang cảnh buổi giám sát tại quận Tây Hồ.

Cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Báo cáo của Quận ủy Tây Hồ cho thấy, từ tháng 10-2016 đến 31-8-2021, tổng số dự án phải thực hiện thu hồi đất trên địa bàn là 80 dự án, với diện tích phải thu hồi là 204,7ha. Trong đó, có 22 dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng; 35 dự án đang triển khai và 23 dự án đang chuẩn bị triển khai.

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, Quận ủy, UBND quận đã thường xuyên chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Cùng với đó, quận đã phân công nhiệm vụ với từng cá nhân, đơn vị có liên quan; thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý cán bộ, đảng viên có vi phạm liên quan đến công tác này. Qua đó, đã tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng với UBND cùng cấp trong việc lập và phê duyệt kế hoạch giải phóng mặt bằng cấp quận; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp trong công tác giải phóng mặt bằng gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực nói trên.

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU, quận Tây Hồ đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện kê khai, đăng ký đất đai lần đầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận đã xây dựng chương trình phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và thành phố.

Ngoài ra, từ tháng 10-2016 đến 31-8-2021, quận đã tiếp nhận 6.246 hồ sơ đăng ký đất đai lần đầu, cấp giấy xác nhận 6.008 hồ sơ. Đến nay, công tác kê khai đăng ký đất đai lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn quận cơ bản đã hoàn thành.

Linh hoạt thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạo đồng thuận trong nhân dân 2
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản phát biểu tại buổi giám sát.

Tăng cường thanh tra, giám sát công vụ trong quản lý đất đai

Phát biểu tại buổi làm việc, trong đó nêu một số tồn tại, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đề nghị quận rà soát kỹ những văn bản chỉ đạo trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU và Chỉ thị số 09-CT/TU; tiến hành đánh giá, kiểm điểm sâu tại những địa bàn phức tạp để xử lý dứt điểm những vướng mắc.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận những kết quả mà quận Tây Hồ đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU và Chỉ thị số 09-CT/TU. “Kết quả đạt được cho thấy, quận đã đề cao việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, bám sát chỉ đạo của Trung ương và thành phố nên cơ bản không phát sinh “điểm nóng” trong thực hiện chủ trương thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất”, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhận xét.

Linh hoạt thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạo đồng thuận trong nhân dân 3
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi giám sát.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, hỗ trợ bồi thường tái định cư, quận Tây Hồ cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo các tầng lớp nhân dân về đặc thù của từng dự án, nhất là về giá đất bồi thường để người dân hiểu, đồng thuận và thực hiện nghiêm các chủ trương của thành phố.

Đánh giá cao việc Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý nghiêm những cán bộ có vi phạm, song Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng lưu ý, đặc thù của Tây Hồ có diện tích đất bãi rộng lớn, là khu vực dễ phát sinh tiêu cực liên quan đến công tác quản lý đất đai. Cùng với việc rà soát, đánh giá chi tiết khu vực này, quận cần có biện pháp quản lý chặt chẽ, thận trọng, kết hợp với thanh tra, kiểm tra công vụ, ngăn ngừa bất cập nảy sinh.

Lưu ý việc giải quyết đơn, thư khiếu nại của nhân dân trong lĩnh vực quản lý đất đai, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động về những chủ trương chung của thành phố; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để giải quyết dứt điểm những tồn tại lịch sử trong lĩnh vực quản lý đất đai; linh hoạt thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư… qua đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân.​

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news