Loạt chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 3/2021 người lao động nên biết

Loạt chính sách về tiền lương, mức lương sẽ có nhiều thay đổi kể từ tháng 3/2021 mà người lao động cần biết, trong đó các đối tượng chính là giáo viên các cấp bậc.

Một loạt các chính sách về tiền lương, các chính sách về mức lương sẽ chính thức thay đổi kể từ ngày 1/3 trong đó có các đối tượng là giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông cần biết. 

   CẬP NHẬT: Mức lương quân nhân chuyên nghiệp, công chức viên chức quốc phòng từ tháng 3/2021

Mức lương giáo viên mầm non

Trong thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT; Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT; Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT; Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 20/3/2021 đã quy định về mức lương của giáo viên các cấp bậc. 

Theo đó, viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định trong Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT sẽ được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành cùng với Nghị định 204/2004/NĐ-CP như sau:

Loạt chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 3/2021 người lao động nên biết 1
Mức lương giáo viên các cấp bậc sẽ có nhiều thay đổi trong năm 2021. Ảnh: Internet

- Giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;

- Giáo viên mầm non hạng II, mã số V.07.02.25, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

- Giáo viên mầm non hạng I, mã số V.07.02.24, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38.

Mức lương giáo viên tiểu học kể từ tháng 3/2021

Các viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học được quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP như sau:

- Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

- Giáo viên tiểu học hạng II, mã số V.07.03.28, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

- Giáo viên tiểu học hạng I, mã số V.07.03.27, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

Giáo viên trung học cơ sở và mức lương cơ bản

Theo Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT, viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học sở sở sẽ được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành cùng Nghị định 204/2004/NĐ-CP gồm: 

-Giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.32, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

- Giáo viên trung học cơ sở hạng II, mã số V.07.04.31, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38- Giáo viên trung học cơ sở hạng I, mã số V.07.04.30, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,4 đến hệ số lương 6,78.

Mức lương của giáo viên Trung học phổ thông từ tháng 3/2021

Trong thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT, viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP như sau:

- Giáo viên trung học phổ thông hạng III, mã số V.07.05.15, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

- Giáo viên trung học phổ thông hạng II, mã số V.07.05.14, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38;

- Giáo viên trung học phổ thông hạng I, mã số V.07.05.13, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

Như vậy, kể từ tháng 3/2021, mức lương đối với các cấp bậc giáo viên sẽ có sự thay đổi đáng kể.

Tin Liên Quan
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Theo tạp chí Người đưa tin - Link gốc
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục