Tin mới

[PHOTO STORY] Những người phụ nữ bị bỏ quên ở Siberia

Thứ năm, 27/09/2018 15:23

Những người phụ nữ lớn tuổi này từng là một phần của cộng đồng du mục chăn gia súc ở Siberia.

Những người phụ nữ lớn tuổi này từng là một phần của cộng đồng du mục chăn gia súc ở Siberia.

[PHOTO STORY] Những người phụ nữ bị bỏ quên ở Siberia 1
 

[PHOTO STORY] Những người phụ nữ bị bỏ quên ở Siberia 2
 

[PHOTO STORY] Những người phụ nữ bị bỏ quên ở Siberia 3

 

[PHOTO STORY] Những người phụ nữ bị bỏ quên ở Siberia 4

 

[PHOTO STORY] Những người phụ nữ bị bỏ quên ở Siberia 5

 

[PHOTO STORY] Những người phụ nữ bị bỏ quên ở Siberia 6
 

[PHOTO STORY] Những người phụ nữ bị bỏ quên ở Siberia 7