Tin mới

Sẽ bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề khi cải cách tiền lương

Thứ năm, 18/01/2024, 18:09 (GMT+7)

Chính sách tiền lương mới sẽ được cải cách theo hướng bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay.

Sẽ bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề khi cải cách tiền lương - Ảnh 1
 

Bộ Nội vụ vừa có công văn trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Ninh gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV liên quan tới Chính sách tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức.

Cụ thể, cử tri tỉnh Bắc Ninh kiến nghị, ngoài các đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nghề như hiện nay, đề nghị xem xét, bổ sung đối tượng là cán bộ, công chức còn lại cũng được hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã quy định chế độ phụ cấp thâm niên nghề được áp dụng đối với sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân, sĩ quan và hạ sĩ quan hưởng lương thuộc công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu và cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành: hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm.

Trong quá trình thực hiện đã phát sinh nhiều bất cập, theo đó tại Tiết d Điểm 3.1 Khoản 3 Mục II Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã nêu khi cải cách tiền lương sẽ: "Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức)...".

Hoàn thành Nghị định về chế độ tiền lương mới vào tháng 5/2024

Ngày 5/1/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024.

Trong đó có đề cập nội dung: Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính nhà nước trước ngày 31/3/2024; đồng thời xác định rõ trách nhiệm từng bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu để làm cơ sở thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024.

Tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2024, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện, trong tháng 5/2024 phải hoàn thành Nghị định quy định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, chính sách tiền lương mới sẽ được cải cách theo hướng bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng chế độ tiền lương mới, theo đó mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 sẽ gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề) áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Toà án, Kiểm sát, Thi hành án dân sự, Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán, Hải quan, Kiểm lâm, Quản lý thị trường,...).

Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news