Tin mới

Toàn cảnh thảm hoạ kép động đất sóng thần đã tàn phá Indonesia những ngày vừa qua

Thứ tư, 03/10/2018 16:54

3 trận động đất diễn ra trong thời gian ngắn, sóng thần cao 6 mét, núi lửa sắp phun trào... là những thiên tai mà người dân Indonesia đang phải oằn mình hứng chịu.

3 trận động đất diễn ra trong thời gian ngắn, sóng thần cao 6 mét, núi lửa sắp phun trào... là những thiên tai mà người dân Indonesia đang phải oằn mình hứng chịu.

Toàn cảnh thảm hoạ kép động đất sóng thần đã tàn phá Indonesia những ngày vừa qua 1
 

Toàn cảnh thảm hoạ kép động đất sóng thần đã tàn phá Indonesia những ngày vừa qua 2
 

Toàn cảnh thảm hoạ kép động đất sóng thần đã tàn phá Indonesia những ngày vừa qua 3


Toàn cảnh thảm hoạ kép động đất sóng thần đã tàn phá Indonesia những ngày vừa qua 4


Toàn cảnh thảm hoạ kép động đất sóng thần đã tàn phá Indonesia những ngày vừa qua 5


Toàn cảnh thảm hoạ kép động đất sóng thần đã tàn phá Indonesia những ngày vừa qua 6

BI