Tin mới

Nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế có lợi cho người dân khi tham gia

Thứ sáu, 09/07/2021, 19:11 (GMT+7)

Nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7 cho người dân tham gia.

Thứ nhất, thay đổi khái niệm hộ gia đình tham gia BHYT. 

Theo quy định mới, những người thuộc diện tham gia BHYT hộ gia đình phải là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú., thay vì cùng sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú như trước đây. 

Việc điều chỉnh trên là do Luật Cư trú năm 2020 quy định, từ ngày 1/1/2023, chính thức bãi bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, thay bằng việc quản lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bên cạnh đó, từ ngày 1/7, cơ quan đăng ký cư trú cũng sẽ không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú mà sẽ điều chỉnh, cập nhật thông tin của công dân trên Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Thứ hai, bổ sung đối tượng được ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT

Tại Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ đã bổ sung thêm đối tượng: “Người thuộc diện hộ cận nghèo chưa có chồng hoặc chưa có vợ; đã có chồng hoặc vợ nhưng đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16-22 tuổi và người con đó đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất (người con này đang được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội)” được ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT. 

Nếu theo quy định trước đây thì nhóm đối tượng này chỉ được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT tối thiểu 70%. Do đó, chính sách mới thay đổi rất có lợi cho người tham gia.

 

Thứ ba, thay đổi trong danh sách người có công và thân nhân được hưởng chính sách BHYT

Từ ngày 1/7/2021, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 chính thức có hiệu lực. 

Theo đó, quy định mới nêu rõ rằng “Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống” sẽ được ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT. So với quy định trước đây không có thì thay đổi mới về chính sách bảo hiểm y tế này có lợi nhiều đối với người có công và thân nhân.

Thứ tư, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT theo định suất

Theo đó, từ ngày 1/7/2021, người dân thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT theo định suất nghĩa là phương thức thanh toán giữa cơ quan BHXH và cơ sở khám, chữa bệnh (khám, chữa bệnh) bảo hiểm y tế theo mức phí được xác định trước theo phạm vi dịch vụ cho một đầu thẻ đăng ký tại cơ sở cung ứng dịch vụ y tế trong một khoảng thời gian nhất định. 

Tại các cơ sở y tế từ tuyến huyện trở xuống sẽ áp dụng phương thức thanh toán theo định suất đối với toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh ngoại trú trong phạm vi hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. 

Tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến Trung ương sẽ áp dụng tại các cơ sở có ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chỉ áp dụng thanh toán theo định suất đối với phần chi phí khám, chữa bệnh ngoại trú của người đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu phát sinh tại chính cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu đó. 

Thứ năm là giá thu dịch vụ KCB BHYT đối với người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh được công khai

Theo nội dung của văn bản này, cơ sở khám, chữa bệnh phải thông tin kịp thời và công khai với người bệnh và người đại diện hợp pháp của người bệnh giá thu dịch vụ khám, chữa bệnh bao gồm: Giá thu dịch vụ khám, chữa bệnh đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, giá thu dịch vụ khám, chữa bệnh không theo yêu cầu đối với người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó cũng phải công khai cả giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu của người bệnh cùng với giá các loại dịch vụ khác tại đơn vị. 

Thứ sáu là phụ nữ mang thai xét nghiệm HIV được hưởng chế độ BHYT

Đây là nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi-rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), có hiệu lực từ ngày 1/7/2021. 

Theo Luật này, phụ nữ mang thai xét nghiệm HIV theo chỉ định chuyên môn được quỹ bảo hiểm y tế, ngân sách Nhà nước chi trả chi phí xét nghiệm như sau: Quỹ bảo hiểm y tế chi trả cho người có thẻ bảo hiểm y tế theo mức hưởng quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; ngân sách Nhà nước chi trả phần chi phí quỹ bảo hiểm y tế không chi trả nêu trên và chi trả cho người không có thẻ bảo hiểm y tế theo mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.​

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news