Tin mới

19 bức tranh 'chuẩn không cần chỉnh' khi Covid-19 oanh tạc thế giới

Thứ năm, 03/12/2020 11:57

Tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, còn tại Việt Nam, virus đã quay lại cộng đồng. Hãy cùng xem đại dịch đã khiến cuộc sống của chúng ta thay đổi như thế nào.

Irina, một nhà thiết kế đến từ San Francisco, Mỹ đã dùng ngòi bút của mình để minh họa cho cuộc sống của con người sau một năm bị Covid-19 tổng tấn công. Hàng loạt ngày lễ như Giáng sinh, Tết Dương lịch... sắp đến và chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để suy ngẫm về đại dịch.

19 bức tranh 'chuẩn không cần chỉnh' khi Covid-19 oanh tạc thế giới 1

Những chiếc khẩu trang có mùi đồ ăn dành cho ngày lễ

19 bức tranh 'chuẩn không cần chỉnh' khi Covid-19 oanh tạc thế giới 2

Nhu cầu của con người đã thay đổi sau đại dịch. Giờ đây Internet là thứ quan trọng nhất.

19 bức tranh 'chuẩn không cần chỉnh' khi Covid-19 oanh tạc thế giới 3

Game mới của 2020: Đập Covid

19 bức tranh 'chuẩn không cần chỉnh' khi Covid-19 oanh tạc thế giới 4

Năm 2020

19 bức tranh 'chuẩn không cần chỉnh' khi Covid-19 oanh tạc thế giới 5

Lễ tạ ơn năm 2020

19 bức tranh 'chuẩn không cần chỉnh' khi Covid-19 oanh tạc thế giới 6

Lịch trước và sau Covid

19 bức tranh 'chuẩn không cần chỉnh' khi Covid-19 oanh tạc thế giới 7

Kế hoạch kiểm dịch

19 bức tranh 'chuẩn không cần chỉnh' khi Covid-19 oanh tạc thế giới 8

Những cảm xúc của con người sau lớp khẩu trang.

19 bức tranh 'chuẩn không cần chỉnh' khi Covid-19 oanh tạc thế giới 9

Đồ ăn

19 bức tranh 'chuẩn không cần chỉnh' khi Covid-19 oanh tạc thế giới 10

Đi du lịch

19 bức tranh 'chuẩn không cần chỉnh' khi Covid-19 oanh tạc thế giới 11

Bản đồ thế giới

19 bức tranh 'chuẩn không cần chỉnh' khi Covid-19 oanh tạc thế giới 12

Phòng Zoom thiên đường

19 bức tranh 'chuẩn không cần chỉnh' khi Covid-19 oanh tạc thế giới 13

Chuẩn bị cho Black Friday

19 bức tranh 'chuẩn không cần chỉnh' khi Covid-19 oanh tạc thế giới 14

Tạm biệt Covid

19 bức tranh 'chuẩn không cần chỉnh' khi Covid-19 oanh tạc thế giới 15

Kỳ nghỉ đông

19 bức tranh 'chuẩn không cần chỉnh' khi Covid-19 oanh tạc thế giới 16

Chào nhau

19 bức tranh 'chuẩn không cần chỉnh' khi Covid-19 oanh tạc thế giới 17

Bất động sản

19 bức tranh 'chuẩn không cần chỉnh' khi Covid-19 oanh tạc thế giới 18

Bạn bị đóng băng

19 bức tranh 'chuẩn không cần chỉnh' khi Covid-19 oanh tạc thế giới 19

Liên tục lướt điện thoại