Tin mới

Chi tiết các khoản phụ cấp lương của công chức từ 7/2022 người lao động cần biết

Thứ ba, 23/03/2021, 15:05 (GMT+7)

Các khoản phụ cấp lương của công chức sẽ có nhiều thay đổi từ ngày 1/7/2022 đối với các cán bộ, công chức, viên chức....

Nghị quyết 27 năm 2018 của Bộ Chính trị áp dụng chế độ tiền lương cũng như phụ cấp mới đối với các cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2021. 

Nhưng do nhiều tác động tiêu cực của Covid-19 nên tại Hội nghị Trung ương 13 vào sáng ngày 9/10/2020, Bộ Chính trị đã tán thành lùi thời điểm cải cách tiền lương đến hết 1/7/2020. 

Chi tiết các khoản phụ cấp lương của công chức từ 7/2022 mà người lao động nên biết. Ảnh: Internet
Chi tiết các khoản phụ cấp lương của công chức từ 7/2022 mà người lao động nên biết. Ảnh: Internet

Nghị quyết 27-NQ/TW, chế độ phụ cấp của các cán bộ, công chức và viên chức sẽ có sự thay đổi như sau: 

7 khoản phụ cấp hiện hành

Từ ngày 1/7/2022, dự kiến sẽ chỉ còn 7 khoản phụ cấp sau được thực hiện: 

- Phụ cấp kiêm nhiệm

- Phụ cấp thâm niên vượt khung

- Phụ cấp khu vực

- Phụ cấp trách nhiệm công việc

- Phụ cấp lưu động

- Phụ cấp an ninh, quốc phòng

- Phụ cấp đặc thù với lực lượng vũ trang

  >>Đừng bỏ lỡ: Chính sách mới liên quan đến mức lương và BHYT có hiệu lực từ tháng 3/2021 người lao động nên biết

 Gộp chung nhiều loại phụ cấp

Theo quy định mới dự kiến sẽ gộp chung nhiều loại phụ cấp với nhau như sau: 

- Phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp đốc hại, nguy hiểm được gộp chung lại, gọi là phụ cấp theo nghề. 

Dự kiến sẽ cắt giảm nhiều khoản phụ cấp. Ảnh: Internet
Dự kiến sẽ cắt giảm nhiều khoản phụ cấp. Ảnh: Internet

- Phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn được gộp chung, gọi là phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn. 

Ngoài ra những khoản phụ cấp khác cũng sẽ được bãi bỏ như: 

- Phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để đảm bảo tương quan tiền lương với cán bộ, công chức. 

- Phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu nhằm đảm bảo tương quan tiền lương với cán bộ, công chức).

- Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương, chức vụ).

- Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội. 

- Phụ cấp công vụ( do đã đưa vào trong mức lương cơ bản).

- Phụ cấp độc hại nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

Sẽ thêm phụ cấp mới theo phân loại đơn vị hành chính

Quy định mới sẽ có sự thay đổi về các khoản phụ cấp của công chức, theo đó sẽ là quy định mới về chế độ phụ cấp theo đơn vị hành chính đối với cấp xã, cấp huyện và cấp tình. 

Nghị quyết 27 cũng khẳng định cần thực hiện nhất quán khoán quỹ phụ cấp hàng tháng với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. 

UBND cấp xã sẽ trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể các chức danh được hưởng phụ cấp theo hướng một chức danh có thể đảm nhiệm nhiều công việc. 

Ngoài ra, bên cạnh việc sắp xếp các khoản phụ cấp của công chức hiện hành, Nghị quyết này cũng chỉ rõ tổng quỹ phụ cấp sẽ chỉ chiếm tối đa 30% tổng quỹ của tiền lương.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news