Tin mới

Đề xuất tăng 15% lương hưu, trợ cấp BHXH từ 1/2022: 8 nhóm đối tượng được thu hưởng

Thứ hai, 22/03/2021, 13:58 (GMT+7)

Sẽ điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp BHXH từ 1/1/2022 thêm 15%, đây là dự thảo đang được lấy ý kiến của nhiều ban, ngành và dự kiến có 8 nhóm đối tượng sẽ được thu hưởng nếu chính sách này được thông qua. 

Bộ LĐ- TB&XH hiện đang đề xuất điều chỉnh mức lương hưu cũng như trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng từ 1/1/2022 tăng thêm 15% so với mức của tháng 12/2021.

Dự thảo tăng 15% lương hưu và trợ cấp BHXH từ 1/1/2022

Theo đó, Dự thảo Nghị định hiện đang được Bộ LĐ- TBXH lấy ý kiến trước khi trình lên Chính phủ. 

Theo như dự thảo, từ ngày 1/1/2022, mức lương hưu cũng như mức trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng sẽ điều chỉnh tăng thêm 15% so với mức áp dụng của tháng 12/2021. 

Dự thảo dự kiến 8 nhóm đối tượng sẽ được thu hưởng từ Chính sách này. 

Dự thảo Nghị định cũng sẽ quy định người có mức lương hưu cũng như trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định trên  nếu như còn thấp hơn 2.500.000 đồng/tháng thì mức điều chỉnh bổ sung.

Dự thảo tăng 15% lương hưu cũng như trợ cấp BHXH từ 1/2022. Ảnh: Internet
Dự thảo tăng 15% lương hưu cũng như trợ cấp BHXH từ 1/2022. Ảnh: Internet

Mức cụ thể như sau: 

- Tăng thêm 200.000 đồng/người/ tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống.

- Tăng thêm 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.

Liên quan đến dự thảo Nghị định này, Bộ LĐ -TB&XH đề xuất mức tăng 15% nhằm đảm bảo bù đắp trượt giá, nhằm duy trì giá trị của khoản lương hưu cũng như trợ cấp hiện hưởng của người thụ hưởng do tác động từ yếu tố lạm phát, cũng như chia sẻ một phần thành quả từ phát triển kinh tế của năm 2019, 2020 và năm 2021 do trong năm 2020 và năm 2021 không thực hiện điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BXHXH. 

Mức điều chỉnh này cũng thấp hơn mức lãi xuất đầu tư quỹ BHXH trong các năm 2019, 2020 và năm 2021 khoảng 17%.

Theo các nhà hoạch định chính sách, điều này phù hợp với tốc độ tăng trưởng đầu tư của quỹ BHXH. 

8 nhóm đối tượng được điều chỉnh lượng hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo Dự thảo Nghị định:

1. Cán bộ công chức, công nhân viên chức và người lao động, quân nhân công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng. 

2. Cán bộ xã, phường,thị trấn được quy định tại Nghị định số 2/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã...

8 nhóm đối tượng sẽ được thu hưởng sau khi dự thảo được thông qua. Ảnh: Internet
8 nhóm đối tượng sẽ được thu hưởng sau khi dự thảo được thông qua. Ảnh: Internet

3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng....

4. Cán bộ xã, phường, thị trấn hiện đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 130/CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách...

5. Quân nhân hiện đang hưởng chế độ chợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên và xuất ngũ về địa phương...

6. Công an nhân dân hiện đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.  

7. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu được hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ và thôi việc. 

8. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao đông, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news