Tin mới

Đời sống

Kinh ngạc: Nhà sư mỉm cười, nhục thân bất hoại sau 2 tháng viên tịch

Kinh ngạc: Nhà sư mỉm cười, nhục thân bất hoại sau 2 tháng viên tịch

28-11-2023 | 11:30
Hình ảnh nhà sư mỉm cười sau khi viên tịch được 2 tháng khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc.
quay lại trang trước 1 2 3 4 trang tiếp theo