Tin mới

TCBC "Lễ ký kết chiến lược giữa Netlink Corp & ĐH Nguyễn Trãi"

Thứ năm, 13/02/2014 09:10

Để tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển các kỹ năng cho sinh viên, thực hiện việc chuyển giao công nghệ và phát huy lợi thế của mỗi bên nhằm tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội