Thần số học: Giải đoán sự nghiệp của bạn nửa cuối năm Tân Sửu (2021) 

Thần số học: Giải đoán sự nghiệp của bạn nửa cuối năm Tân Sửu (2021) 

Mỗi con số đều chứa đựng ý nghĩa, năng lượng khác nhau. Theo Thần số học, Tân Sửu(2021) là năm số 5(2 + 0 + 2 + 1). Con số này ẩn chứa nguồn năng lượng của sự thông minh.