Tin mới

Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng

Thứ bảy, 01/05/2021 20:33

Thư pháp là cách tuyệt vời để cải thiện chữ viết tay của chúng ta, cũng giúp hoàn thiện tính tỉ mỉ. Một làm một bài test với thư pháp để biết độ nhạy bén của bạn đang ở mức nào nhé.

Bright Side đã tạo ra một bài test thư pháp để kiểm tra xem bạn có sở hữu một đôi mắt tinh anh và óc quan sát thượng thừa hay không. Hãy dành 5 giây để tập thể dục cho não nhé!

1.

Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng 1
Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng

2.

Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng 2
Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng

3.

Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng 3
Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng

4.

Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng 4
Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng

5.

Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng 5
Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng

6.

Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng 6
Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng

7.

Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng 7
Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng

8.

Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng 8
Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng

9.

Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng 9
Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng

10.

Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng 10
Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng

11.

Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng 11
Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng

Đáp án:

1.

Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng 12
Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng

2.

Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng 13
Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng

3.

Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng 14
Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng

4.

Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng 15
Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng

5.

Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng 16
Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng

6.

Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng 17
Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng

7.

Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng 18
Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng

8.

Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng 19
Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng

9.

Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng 20
Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng

10.

Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng 21
Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng

11.

Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng 22
Tìm được điểm khác biệt trong bức tranh này chỉ 5s, bạn thực sự có đôi mắt thần ưng

(Theo Bright Side)

Từ khóa: bài test thư pháp