Tin mới

Bão số 13 - Vamco

Bão số 13 - Vamco - Tin tức hình ảnh video cập nhật bão số 13- bão Vamco

Bão số 13 tăng cấp khó lường tương đương bão số 9 gây gió mạnh nhất trong 20 năm qua, Thủ tướng chỉ đạo khẩn cấp ứng phó
Bão số 13 tăng cấp khó lường tương đương bão số 9 gây gió mạnh nhất trong 20 năm qua, Thủ tướng chỉ đạo khẩn cấp ứng phó
14-11-2020 | 14:59
Bão số 13 (bão Vamco) đã tăng cấp mạnh lên cấp 14, giật cấp 17 và tương đương với cơn bão số 9 (bão Molave) gây ra gió mạnh nhất trong 20 năm, Thủ tướng chỉ đạo khẩn cấp ứng phó.
1