Tin mới

In tiền thu về bao nhiêu tiền lãi?

Thứ hai, 27/08/2018 17:18

Nhà máy In tiền Quốc gia đạt doanh thu lớn trong 6 tháng đầu năm.

Nhà máy In tiền Quốc gia đạt doanh thu lớn trong 6 tháng đầu năm.

Nhà máy In tiền Quốc gia là Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do nhà nước giữ 100% vốn điều lệ. Hoạt động chính của đơn vị này là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Mới đây, Nhà máy In tiền Quốc gia đã có báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018. Theo đó, vốn chủ sở hữu đạt 1.958,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 1.918 tỷ đồng hồi đầu năm. Tổng tài sản tính đến cuối quý II xấp xỉ 2.340 tỷ đồng.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 997,5 tỷ đồng, tăng gần 28% so với đầu năm. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 86,8 tỷ đồng, tăng gần 7 tỷ đồng so với đầu năm.

Hoạt động tài chính cũng đem về cho nhà máy doanh thu hơn 17,2 tỷ đồng, tăng hơn 7,2 tỷ đồng so với đầu năm. Đây là số tiền phát sinh từ tiền lãi và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó và doanh thu được xác dịnh tương đối chắc chắn.

Trong năm 2017, lợi nhuận của Nhà máy In tiền quốc gia đạt 67,75 tỷ đồng; tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 2.153 tỷ đồng, nộp ngân sách 194 tỷ đồng. Nhà máy In tiền quốc gia đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2018 đạt 2.344 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hạ còn 54,24 tỷ đồng.

Pha Lê

Theo NSKT/Trí thức trẻ