Lãnh đạo Vietinbank nhận thù lao 16,5 tỷ đồng

Vietinbank đề xuất mức thù lao thực hiện năm 2013 đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát ở mức 0,29\% lợi nhuận sau thuế, tương đương gần 16,5 tỷ đồng

Vietinbank đề xuất mức thù lao thực hiện năm 2013 đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát ở mức 0,29% lợi nhuận sau thuế, tương đương gần 16,5 tỷ đồng

 

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) vừa công bố tài liệu họp đại hội cổ đông, trong đó có tờ trình về mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS).

Theo đó, HĐQT đề xuất thù lao cho Ban quản trị và BKS 0,29% lợi nhuận sau thuế.

Năm 2013, Vietinbank đạt lợi nhuận trước thuế là 7.280 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế là 5.678,4 tỷ đồng.

Lãnh đạo Vietinbank nhận thù lao 16,5 tỷ đồng 5

Theo tỷ lệ đề xuất trên, thành viên HĐQT và BKS sẽ được nhận khoản thù lao gần 16,5 tỷ đồng. Mức này được chia tương ứng với số lượng thành viên Ban quản trị và BKS trung bình 11,7 người.

Có số lẻ như vậy là vì trong năm 2013, Vietinbank bầu bổ sung 3 thành viên vào Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm các ông Phạm Huy Thông - giữ chức Ủy viên HĐQT từ 13/4, ông Hiroyuki Nagata và ông Go Watanabe – cũng giữ chức Ủy viên HĐQT từ ngày 13/7.

Với số lượng trên, trung bình mỗi thành viên sẽ được nhận thù lao hơn 1,4 tỷ đồng/năm, tương đương hơn 117 triệu đồng/tháng.

Mức thù lao này cao hơn một chút so với mức thù lao của HĐQT và BKS ngân hàng năm 2012. Năm 2012, thành viên HĐQT và BKS Vietinbank được trả thù lao bằng 0,23% lợi nhuận sau thuế năm đó, tương ứng với 14,8 tỷ đồng.

Năm 2014, mức thù lao đối với HĐQT và BKS được đề xuất tương đương 0,33% lợi nhuận sau thuế. Số lượng thành viên HĐQT và BKS 2014 dự kiến là 13 người.

Theo báo cáo, tới cuối 2013 Vietinbank đạt hơn 576.300 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 14,5% so với 2012; dư nợ tín dụng tăng 13,4% đạt hơn 460.000 tỷ; huy động vốn đạt hơn 511.000 tỷ, tăng 11,2% so với 2012.

Vốn chủ sở hữu năm qua nâng lên trên 54.000 tỷ đồng, từ mức hơn 33.600 tỷ một năm trước đó, trong đó vốn điều lệ là 37.234 tỷ.

Trong năm 2013, quy mô hoạt động đầu tư của Vietinbank đạt 160.000 tỷ đồng và chiếm 27,8% tổng tài sản.

Kế hoạch 2014, Vietinbank đặt mục tiêu tổng tài sản 640.000 tỷ đồng, tăng 11%; dư nợ tín dụng tăng 13%, huy động vốn tăng 12%, lợi nhuận trước thuế 7.280 tỷ đồng, giảm 6,1% so với thực hiện 2013.

Mới đây, VinGroup cũng công bố đề xuất trả thù lao cho HĐQT. Lãi sau thuế hơn 7.124 tỷ đồng, tuy nhiên, ông lớn bất động sản chỉ trả thù lao cho các thành viên HĐQT 10 tỷ.

Theo Thời báo ĐNA

Tin Liên Quan
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục