Tin mới

Loạt chính sách mới chính thức có hiệu lực  từ 4/2021

Thứ bảy, 03/04/2021, 19:07 (GMT+7)

Một loạt các chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực  từ 4/2021 như vi phạm về xử lý chất thải chăn nuôi, nhập khẩu theo điều ước quốc tế, quy định mới về thu phí hải quan...mà người dân cần nắm được. 

Quy định mới về thu phí hải quan

Thông tư 14/202 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh.

Theo đó, việc thu nộp, quản lý cũng như sử dụng phí hải quan cũng như lệ phí hàng hoá, phương tiện quá cảnh sẽ có một số điểm mới so với quy định trước đây. 

Loạt chính sách mới chính thức có hiệu lực  từ 4/2021 trong đó có quy định về mức nộp phí hải quan. Ảnh: Internet
Loạt Chính sách mới chính thức có hiệu lực  từ 4/2021 trong đó có quy định về mức nộp phí hải quan. Ảnh: Internet

Thông tư bổ sung thêm đối tượng nộp phí hải quan gồm: Tổ chức và cá nhân đề nghị cấp sổ tạm quản (sổ ATA) đối với hàng hóa tạm xuất tái nhập theo Nghị định số 64/2020 hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul.

Ngoài ra thông tư cũng bổ sung thêm quy định về mức thu phí hải quan cấp sổ ATA cũng như phí hải quan cấp lại sổ ATA như sau: Phí hải quan cấp sổ ATA với mức thu 1.000.000đ/sổ; Phí hải quan cấp lại sổ ATA, mức thu  500.000đ/sổ.

Điểm mới của thẻ BHYT mẫu mới 

Từ ngày 1/4, mẫu thẻ BHYT mới sẽ được đưa vào sử dụng theo Quy định tại 1666/QĐ-BHXH ngày 3/2/2020. 

Như vậy, so với mẫu thẻ cũ, thẻ mới có một số điểm khác biệt. 

Thẻ BHYT mẫu mới sẽ có nhiều thay đổi từ tháng 4/2021. Ảnh: Internet
Thẻ BHYT mẫu mới sẽ có nhiều thay đổi từ tháng 4/2021. Ảnh: Internet

- Bỏ nội dung ghi địa chỉ trên phôi thẻ. Phôi thẻ BHYT được áp dụng từ ngày 1/4/2021 đã bỏ nội dung về địa chỉ nơi cứ trú của người có trên thẻ BHYT. Thông tin này sẽ được cập nhật trên hện thống Thông tin giám định BHYT và Cổng thông tin BHXH Việt Nam.

- Trên thẻ BHYT của trẻ dưới 6 tuổi không còn gi tên cha (mẹ); thẻ được ép plastic sau khi in. 

- Phần mã số thẻ chỉ in 10 ký tự mã số BHYT của người tham gia BHYT. 

Miễn thuế hàng hoá xuất, nhập khẩu theo điều ước quốc tế

Theo Nghị định 18/2021 sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016 quy định một số chi tiết và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế xuất nhập khẩu có hiệu lực từ 35/4. 

Nghị định này cũng bổ sung Điều 29a miễn thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo điều  ước quốc tế. 

- Hàng hoá xuất nhập khẩu được miễn thuế theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

- Hàng hoá được miễn thuế xuất, nhập khẩu gồm: Chủng loại, định lượng hàng hoá được quy định tại điều ước quốc tế, văn bản xác nhận của cơ quan đề xuất, ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế, cơ quan quản lý chuyên ngành....

Xử lý chất thải chăn nuôi vi phạm bị phạt lên đến 20 triệu đồng

Nghị định 14/2021 /NĐ-CP ban hành ngày 01/03/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.

Theo đó, Nghị định quy định mức phạt tiền đối với vi phạm quy định về xử lý chất thải chăn nuôi trang trại. 

Cụ thể hành vi vi phạm về quy định xử lý chất thải chăn nuôi trang trại, xử lý chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sẽ bị phạt tiền với các mức phạt từ 1-3 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại và quy mô nhỏ; Từ 3-5 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô vừa và từ 5-7 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mộ lớn. 

Mức phạt tiền quy định nêu  trên là mức phạt tiền được áp dụng đối với các hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. 

Đối với tổ chức cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền sẽ tăng gấp  2 lần so với mức phạt tiền của cá nhân. 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 có nhiều điểm mới

Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chính thức có hiệu lực từ 27/4/2021. 

Thông tư này sửa đổi và bổ sung một số vấn đề liên quan đến đình chỉ thi. 

Theo đó, các đối tượng bị đình chỉ thi nếu vi phạm các lỗi: Đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo; Mang vật dụng trái phép theo quy định vào phòng thi/ chờ thi hoặc di chuyển giữa phòng thi và phòng chờ; Đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài phòng thi; Không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ di chuyển trong khu vực thi và trong thời gian ở phòng chờ. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news