Tin mới

Tìm điểm khác biệt trong 17 bức tranh trong vòng 10 giây

Thứ hai, 10/05/2021 15:11

Để chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt bạn phải rất tập trung hoặc sở hữu khả năng phân tích và đôi mắt linh hoạt. Hãy dành ra một vài phút để rèn luyện bộ não của mình với bài test bằng hình ảnh đơn giản dưới đây.

Tất cả những gì bạn cần làm là tập trung, cố gắng tìm ra điểm khác biệt trong vòng 10 giây thôi nhé.

1. Tìm ra chú chó khác biệt nhất 

Tìm điểm khác biệt trong 17 bức tranh trong vòng 10 giây 1

2. Tìm con vật khác nhất 

Tìm điểm khác biệt trong 17 bức tranh trong vòng 10 giây 2

3. Tìm chiếc bánh mì kẹp pho mát lạ nhất

Tìm điểm khác biệt trong 17 bức tranh trong vòng 10 giây 3

4. Tìm số trong số các chữ cái

Tìm điểm khác biệt trong 17 bức tranh trong vòng 10 giây 4

5. Chọn Pikachu lạc đàn 

Tìm điểm khác biệt trong 17 bức tranh trong vòng 10 giây 5

6. Tìm con khủng long kỳ lạ

Tìm điểm khác biệt trong 17 bức tranh trong vòng 10 giây 6

7. Tìm quả bóng đá khác biệt

Tìm điểm khác biệt trong 17 bức tranh trong vòng 10 giây 7

8. Tìm chữ cái khác nhất

Tìm điểm khác biệt trong 17 bức tranh trong vòng 10 giây 8

9. Phát hiện chiếc đồng hồ bị hỏng

Tìm điểm khác biệt trong 17 bức tranh trong vòng 10 giây 9

10. Tìm chữ cái khác nhất 

Tìm điểm khác biệt trong 17 bức tranh trong vòng 10 giây 10

11. Tìm chữ cái lạc đàn 

Tìm điểm khác biệt trong 17 bức tranh trong vòng 10 giây 11

12. Tìm điểm khác biệt

Tìm điểm khác biệt trong 17 bức tranh trong vòng 10 giây 12

13. Tìm chữ cái không thuộc bong bóng

Tìm điểm khác biệt trong 17 bức tranh trong vòng 10 giây 13

14. Tìm cô gái khác biệt

Tìm điểm khác biệt trong 17 bức tranh trong vòng 10 giây 14

15. Tìm một con khác nhất 

Tìm điểm khác biệt trong 17 bức tranh trong vòng 10 giây 15

16. Tìm con cánh cụt lẻ bầy

Tìm điểm khác biệt trong 17 bức tranh trong vòng 10 giây 16

17. Tìm chữ cái khác biệt

Tìm điểm khác biệt trong 17 bức tranh trong vòng 10 giây 17

Đáp án

Tìm điểm khác biệt trong 17 bức tranh trong vòng 10 giây 18
Tìm điểm khác biệt trong 17 bức tranh trong vòng 10 giây 19
Tìm điểm khác biệt trong 17 bức tranh trong vòng 10 giây 20
Tìm điểm khác biệt trong 17 bức tranh trong vòng 10 giây 21
Đáp án
Tìm điểm khác biệt trong 17 bức tranh trong vòng 10 giây 22
Đáp án
Tìm điểm khác biệt trong 17 bức tranh trong vòng 10 giây 23
Đáp án
Tìm điểm khác biệt trong 17 bức tranh trong vòng 10 giây 24
Đáp án
Tìm điểm khác biệt trong 17 bức tranh trong vòng 10 giây 25
Đáp án
Tìm điểm khác biệt trong 17 bức tranh trong vòng 10 giây 26
Đáp án
Tìm điểm khác biệt trong 17 bức tranh trong vòng 10 giây 27
Đáp án
Tìm điểm khác biệt trong 17 bức tranh trong vòng 10 giây 28
Đáp án
Tìm điểm khác biệt trong 17 bức tranh trong vòng 10 giây 29
Đáp án
Tìm điểm khác biệt trong 17 bức tranh trong vòng 10 giây 30
Đáp án
Tìm điểm khác biệt trong 17 bức tranh trong vòng 10 giây 31
Đáp án
Tìm điểm khác biệt trong 17 bức tranh trong vòng 10 giây 32
Đáp án
Tìm điểm khác biệt trong 17 bức tranh trong vòng 10 giây 33
Đáp án
Tìm điểm khác biệt trong 17 bức tranh trong vòng 10 giây 34
Đáp án

(Theo Bright Side)

Từ khóa: bộ não bài test