Tin mới

Mãng xà đại hổ chúa trong bể rượu nhà nữ đại gia Lào Cai

Thứ hai, 16/03/2015 15:14

Trong những bình rượu ngâm thuộc dạng khủng, không ít đại gia Việt đang sở hữu những con đại hổ chúa thuộc dạng lớn nhất thế giới.

Trong những bình rượu ngâm thuộc dạng khủng, không ít đại gia Việt đang sở hữu những con đại hổ chúa thuộc dạng lớn nhất thế giới.