Bắc Giang: Trẻ em dưới 5 tuổi tại được cách ly y tế tại nhà sau 3 lần âm tính với nCoV

Bắc Giang: Trẻ em dưới 5 tuổi tại được cách ly y tế tại nhà sau 3 lần âm tính với nCoV

Để tiếp tục chủ động công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời bảo đảm điều kiện sinh hoạt an toàn, thuận lợi cho trẻ em trong thời gian thực hiện cách ly y tế, Bộ Y tế cho phép trẻ dưới 5 tuổi thực hiện cách ly y tế tại nhà riêng.