Tin mới

Bộ trưởng Đinh La Thăng

Bộ trưởng Đinh La Thăng - Tổng hợp tin tức mới nhất và tiểu sử của bộ trưởng Đinh La Thăng. Bộ trưởng Đinh La Thăng là ai ?

Bộ trưởng Đinh La Thăng nhận thêm chức vụ mới
Bộ trưởng Đinh La Thăng nhận thêm chức vụ mới
29-03-2015 | 15:24
Bộ trưởng Đinh La Thăng sẽ nhận thêm chức vụ mới làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.
1