Tin mới

Ý tưởng kinh doanh

Tổng hợp những y tuong kinh doanh online ít vốn sáng tạo nhất tại Việt Nam và trên thế giới luôn cập nhật. Kho ý tưởng kinh doanh về các dịch vụ mới lạ

36 kế trong kinh doanh bất động sản
36 kế trong kinh doanh bất động sản
08-02-2017 | 00:00
Nếu binh pháp Tôn Tử có 36 kế để đánh trận thì các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam cũng nghĩ ra 36 kế để bán hàng.Một trong những chương trình bán hàng lạ nhất thời gian qua là “Chương trình thuê kèm quyền mua” của Novaland, chủ đầu tư dự án Sunrise City
1