Tin mới

Cần biết

Học bổng S-Global giai đoạn 2 và những yếu tố bảo chứng chất lượng đào tạo

Học bổng S-Global giai đoạn 2 và những yếu tố bảo chứng chất lượng đào tạo

24-10-2023 | 13:11
Học bổng S-Global giai đoạn 2 được triển khai từ tháng 10/2023 với đơn vị đào tạo là SunUni Academy và sự tham gia của nhiều đối tác giáo dục uy tín cùng các đơn vị truyền thông, tài chính và các dự án vì cộng đồng. Mức tài trợ lên đến 65% với tổng giá trị 36,3 tỷ đồng.
01-01-1970 | 08:00

1