Tin mới

Chùa Ba Vàng

Chùa Ba Vàng ở đâu - Sự thật về tin tức chùa Ba Vàng gọi vong báo oán trong thời gian gần đây được chúng tôi cập nhật mới nhất.

Chính thức bãi nhiệm hết chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng trong Giáo hội
Chính thức bãi nhiệm hết chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng trong Giáo hội
14-07-2019 | 17:30
Đại đức Thích Trúc Thái Minh - trụ trì chùa Ba Vàng chính thức bị bãi nhiệm hết các chức vụ trong Giáo hội.
1 2 trang tiếp theo