Chiếm đoạt xe SH của người tình đồng tính rồi mang bán

Chiếm đoạt xe SH của người tình đồng tính rồi mang bán

Thấy người tình có xe SH mới, Nghị nhân lúc người tình không để ý đã chiếm đoạt xe, lấy tiền tiêu xài.