Manh mối ADN vụ nhầm con 42 năm ở Hà Nội

Manh mối ADN vụ nhầm con 42 năm ở Hà Nội

Sau khi có người liên hệ với gia đình chị Trang (người bị trao nhầm 42 năm trước ở nhà hộ sinh tại Hà Nội), gia đình đã xét nghiệm ADN và có kết quả.