Định mệnh hơn người của đại gia ngàn tỷ

Định mệnh hơn người của đại gia ngàn tỷ

Bạn có tin vào số phận không? Nhìn chung, những người giàu có cùng một phản ứng với loại câu hỏi này: Họ không tin vào điều đó.