Tin mới

Tâm sự

Tâm về tình yêu gới tính, gia đình

Chuyện về những cái thương
Chuyện về những cái thương
05-10-2022 | 16:03
Chúng ta nên nhớ, thương mà chỉ thương bằng miệng thì sẽ thành thương vay khóc mướn. Chi bằng hãy thương bằng hành động và sự chân thành sâu sắc.
1 2 trang tiếp theo