Tin mới

Chùa Kỳ Quang 2

Chùa Kỳ Quang 2 - cập nhật tin tức hình ảnh về Chùa Kỳ Quang nhanh nhất

Trụ trì chùa Kỳ Quang 2 được phục chức
Trụ trì chùa Kỳ Quang 2 được phục chức
01-11-2020 | 08:54
Tại lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu ngày 31/11, Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng đã tuyên bố phục hồi chức vụ Trụ trì chùa Kỳ Quang 2 cho hòa thượng Thích Thiện Chiếu.
1