Tin mới

Ông Nguyễn Bá Thanh

Ông Nguyễn Bá Thanh bị bệnh gì? Thông tin mới nhất về sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh về Đà Nẵng trị bệnh. Diễn biến, hình ảnh, video về ông Nguyen Ba Thanh

Tin mới nhất về lịch trình ông Nguyễn Bá Thanh về Đà Nẵng
Tin mới nhất về lịch trình ông Nguyễn Bá Thanh về Đà Nẵng
07-01-2015 | 11:21
Hiện ông Nguyễn Bá Thanh và đoàn tùy tùng vẫn còn lưu trú tại Mỹ, nên trong 24 giờ tới ông chưa thể về Đà Nẵng như thông tin trước đó.
quay lại trang trước 1 2