Remap động cơ, tăng công suất xe và những điều chỉ ‘dân chuyên’ mới rành

Remap động cơ, tăng công suất xe và những điều chỉ ‘dân chuyên’ mới rành

Tại Việt Nam, việc Remap động cơ xe chưa thực sự phổ biến giống như các thị trường khác trên thế giới. Tuy nhiên đây là khái niệm cần thiết nếu chủ xe muốn thực sự trở thành một‘dân chơi’, muốn khám phá nhiều điều mới mẻ.