Cán bộ xã bị đâm chết vì đòi “tìm người ngủ chung”

Cán bộ xã bị đâm chết vì đòi “tìm người ngủ chung”

Sau buổi nhậu, Nhân kêu Điền tìm người “ngủ qua đêm” nhưng người này không đồng ý dẫn đến mâu thuẫn, không kiềm chế được Điền đã rút dao đâm chết nạn nhân.