Phát hiện ra loài hoa lan nhỏ nhất thế giới

Phát hiện ra loài hoa lan nhỏ nhất thế giới

Mới đây các nhà nghiên cứu đã tìm ra loài hoa lan nhỏ nhất thế giới tại Brazil có kích thước chỉ 0.5 milimet.