Người phụ nữ tổ chức đám tang giả để thử chồng, trốn nợ sẽ bị xử lý thế nào?

Người phụ nữ tổ chức đám tang giả để thử chồng, trốn nợ sẽ bị xử lý thế nào?

Theo luật sư, người phụ nữ tổ chức đám tang giả ở Sóc Trăng đã có dấu hiệu lợi dụng yếu tố tâm linh, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự ở địa phương. Người này đã cùng các con đã có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.