Vinasun cắt giảm gần 10.000 nhân viên

Vinasun cắt giảm gần 10.000 nhân viên

Đầu năm 2017, số lượng nhân viên của Vinasun là 17.160, đến cuối tháng 9/2017 chỉ còn 7.292 người.