Bộ GD-ĐT khuyến cáo trường đại học cho sinh viên nghỉ đến hết tháng 2

Bộ GD-ĐT khuyến cáo trường đại học cho sinh viên nghỉ đến hết tháng 2

Kế hoạch của nhà trường phù hợp với kế hoạch của kỳ thi THPT quốc gia và kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy, tuyển sinh cao đẳng.