Bất ngờ trước những món ăn yêu thích của người sống trên 100 tuổi

Bất ngờ trước những món ăn yêu thích của người sống trên 100 tuổi

Những người đã sống từ 100 tuổi trở lên thường được hỏi về chế độ ăn uống của mình. Thông thường, chúng ta thường nghĩ câu trả lời sẽ là trái cây, rau hoặc một chế độ ăn uống cân bằng nói chung. Tuy nhiên, thực tế lại khiến nhiều người kinh ngạc.