Thanh Hóa: Sinh viên bị “treo” bằng vì nhà trường nợ kinh phí hơn 300 triệu

Thanh Hóa: Sinh viên bị “treo” bằng vì nhà trường nợ kinh phí hơn 300 triệu

Dù tốt nghiệp được gần 2 tháng nhưng đến nay 70 sinh viên lớp liên thông Đại học kế toán Đ7LT-KT20, giữa Trường Đại học Điện lực và Trường Cao đẳng nghề An Nhất Vinh vẫn chưa được nhận bằng tốt nghiệp…do trường còn nợ kinh phí đào tạo