Giá xăng có thể tăng mạnh vào chiều mai, cao nhất kể từ ngày 24/1/2020

Giá xăng có thể tăng mạnh vào chiều mai, cao nhất kể từ ngày 24/1/2020

Nếu cơ quan liên Bộ Tài chính - Công Thương không tác động đến quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON 92 trong nước có thể tăng 260 đồng/lít vào chiều mai (12/5).