Đại gia Việt Trì đem cây mộc hương di sản từ thời Pháp tiền tỷ đổi lấy 1 kie lan đột biến

Đại gia Việt Trì đem cây mộc hương di sản từ thời Pháp tiền tỷ đổi lấy 1 kie lan đột biến

Mới đây, giới sinh vật cảnh lại được dịp xôn xa khi chủ nhân của cặp cây mộc hương “huynh đệ” có từ thời Pháp từng được định giá chục tỷ chỉ để đổi lấy 1 kie lan đột biến Tuyết Đỉnh Hồng.