Đề xuất học sinh giỏi ở trường THCS trọng điểm sẽ được thưởng 2 triệu đồng

Đề xuất học sinh giỏi ở trường THCS trọng điểm sẽ được thưởng 2 triệu đồng

Đây là nội dung trong dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh các trường THCS trọng điểm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.