Đười ươi và tinh tinh được tiêm vắc xin Covid-19

Đười ươi và tinh tinh được tiêm vắc xin Covid-19

4 con đười ươi và 5 con tinh tinh lùn tại sở thú San Diego đã trở thành những loài linh trưởng không phải người đầu tiên được tiêm vắc xin Covid-19. Đây là loại thuốc dành cho vật nuôi trong nhà đang được thử nghiệm.