Bão số 2 thành áp thấp, từ Bắc Bộ đến Thanh Hóa - Quảng Bình mưa lớn

Bão số 2 thành áp thấp, từ Bắc Bộ đến Thanh Hóa - Quảng Bình mưa lớn

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp và gây mưa lớn trên diện rộng.