Khó tin trước phản ứng của cơ thể khi bỏ dùng smartphone

Khó tin trước phản ứng của cơ thể khi bỏ dùng smartphone

Chúng ta chạm vào điện thoại trung bình 2.617 lần mỗi ngày và vai trò của tiết bị này đối với cuộc sống của mỗi người là rất lớn. Tuy nhiên, bạn đã bao giờ tưởng tưởng nếu một ngày chúng ta thức dậy mà không có nó?